Bojíte se, že byste mohli uvěřit tomu, že Bůh je?  Bojíte se správně, neboť to může potkat i vás! (Český boj č. 3)

 

Úvodní stránka Aktuality V co věřím Myšlenky Kázáníčka Pastýřské listy Humor KontaktZahraničí Fotogalerie K mojí osobě Archiv

 

"K svítání se nemůže nikdo dostat jinak, než stezkou noci"  

Ať vás v podzimních dnech plných zářivých barev provází Stvořitel.

Milovaný Otče,

V úctě a pokoře před Tebe předstupuji a prosím tě o vyslyšení mé modlitby.

Kéž duch svatý vede má ústa, myšlenky i hloubky mého srdce.

Děkuji ti za modlitbu Páně.

Jak krásně zní ta slova Otče náš. Dáváš mi jistotu, žes mi otcem,

který na mne ve své svatosti shlíží. Ve svém milosrdenství hlídáš mé životní cesty.

Na každém kroku mne podepíráš svou láskou.

Když vyslovuji přijď království  tvé, přemýšlím zda tu již není vzhledem k tomu ,

kolik báječných lidí smím znát.

Staň se tvá vůle - nejhlubší přání mého srdce.

A  jaký chléb mi dáš, ten budu jíst, neboť  věřím,

že znáš hloubku mého srdce a věřím v tvou lásku.

Jen se někdy obávám svých špatných skutků a s bázní tě prosím o odpuštění.

Vždyť i já se snažím odpustit těm kteří mi ublížili.

Nakonec tě milovaný Otče prosím zbav mě od zlého.

Neboť se někdy bojím že neunesu pokušení,

před Tebou neobstojím a pro svou lásku k Tobě neumím stát tam, kde nejsi.

Za to vše ti děkuji ve jménu tvého syna Ježíše Krista, toho ukřižovaného.

Amen

(Alča)

 

Předstupuji před tebe s vědomím že jsem tvá dcera

a jakoby to bylo včera cítím tvé první požehnání

cítím že jsi pro mě k mání.

Tak natahuji ruku svou a srdce též 

v modlitbě úctu svou ti vzdát

já vím že mě miluješ že mě máš rád.

(Alča)

 

 

+Antonín Vojtěch Jelínek, biskup

Požehnej vám doma, v práci i na vašich cestách: všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch svatý!

 

počítadlo.abz.cz