"Přítomnost je jediný čas, který máme k dispozici."

 

 

Aktuálně:

Nitra 11.ledna 2015

Svěcení biskupů z Lutherské evangelické církve a.v. z Ruska

autor: VS

Zdeněk Bohuslav: kněžské požehnání novému biskupovi Konstantinovi

litanie - modlitby za svěcené biskupy                                                      biskup Antonín podepisuje dokument o svěcení

Středisko sociální pomoci -Varšava - Katolická národní církev

Polsko - Varšava - zasedání metropolitní rady biskupů

Ze svěcení kaple Nejsvětějšího srdce Páně v Příbrazi - léto 2014

projekt studentů 3. ročníku gymnázia Jana Keplera v Praze

Děkujeme za vaše přímluvné modlitby

+Antonín