"Přítomnost je jediný čas, který máme k dispozici."

 

Modlitby Svátosti Liturgie

 

Modlitba k Duchu svatému

"Duchu svatý, osvěť mě.

Duchu svatý, duše mojí duše, klaním se ti, osvěť mě, veď mě, posiluj mě,

utěšuj mě, řekni mi,co mám dělat, dej mi své příkazy:

Slibuji, že se ti podřídím ve všem, co chceš, co si ode mne přeješ

a přijmu to, co dovolíš, aby se mi stalo.

Dej mi poznat tvou vůli.

Amen."

(kardinál Mercier)

D ě k u j i.

 

(Karel Kryl)

Stvořil Bůh ratolest,

bych mohl věnce vázat,

děkuji za bolest,

jež učí mne se tázat,

děkuji za nezdar:

ten naučí mne píli,

bych mohl přinést dar,

byť nezbývalo síly,

děkuji, děkuji, děkuji…

Děkuji za slabost,

  jež pokoře mne učí,

 pokoře pro radost,

 pokoře bez područí,

za slzy děkuji:

ty naučí mne citu,

k živým, jež žalují

a křičí po soucitu,

děkuji, děkuji, děkuji…

 

Pro touhu po kráse  

děkuji za ošklivost,  

děkuji za to, že utká se

   láska a nevraživost,

pro sladkost usnutí

   děkuji za únavu,

za ohně vzplanutí

  i za šumění splavu,

děkuji, děkuji, děkuji…

Děkuji za žízeň,

jež slabost prozradila,

děkuji za trýzeň,

jež zdokonalí díla,

za to, že miluji,

byť strach mi srdce svíral,

Beránku, děkuji,

marně jsi neumíral.

Ignác z Loyoly

Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
a také něco, co bych jed.
dej mi zdravé tělo, Pane,
a nauč mne s ním zacházet.

Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím,
a napravit jej umím včas.

Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé, malé "já".

Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.Věčné Slovo,
jednorozený Synu Boží,
nauč nás pravé velkomyslnosti.
Nauč nás Tobě sloužit, jak toho právem zasluhuješ:
ať dáváme a nepočítáme,
ať bojujeme a nedbáme ran,
ať pracujeme a nehledáme odpočinek,
ať se obětujeme
a nečekáme jinou odměnu kromě vědomí,
že jsme splnili Tvou vůli.
Amen.

 

V křesťanském chrámu v Izraeli

 - modlitba Páně v jazycích mnoha národů.-