"Přítomnost je jediný čas, který máme k dispozici."

 

Modlitby Svátosti Liturgie

 

Co se týká liturgie, sloužíme liturgii podle misálu Římskokatolické církve po II. Vatikánském koncilu.

V modlitbě o sjednocení se modlíme za římského biskupa Františka a všechny biskupy jak západní, tak i východní církve.

Před tradičním požehnáním:

Bůh ať ti žehná. Ať ti obdaří srdce radostí,

nohy tancem, paži silou, ruce něžností, oči smíchem,

uši hudbou, ústa jásotem. Tak ať ti žehná Bůh.

(staré irské požehnání)