"Přítomnost je jediný čas, který máme k dispozici."

 

„Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý.

Thomas Jefferson

„Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“

Ernest Hemingway

 

Projev Prof.p.Petra Piťhi

bohemista, lingvista, profesor a kněz, bývalý ministr školství v letech 1992-1994 v první vládě Václava Klause. Do vlády byl delegován coby nestraník Křesťanskodemokratickou stranou.

Našimi nepřáteli jsme my sami

Lidé, lidé,

Dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky: rozumem, svědomím a zodpovědností.

Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů, zejména toho, který je nám historicky nejblíž. Dnešní pietní slavnost dostala jméno Mene Tekel. Tato tajemná slova se objevila na zdi paláce Nabukadnesorova syna, když hodoval a zneuctil posvátné nádoby odcizené z Jeruzalémského chrámu. Oznámila pád jeho říše, protože se nepoučil z příběhu vlastního otce.

Jsme přitom na místě, které je symbolem našich národních dějin. Je to chrám, který po staletí vznikal podle přesně stanoveného řádu a stal se ztělesněním ideálu, který vedl naše otce a dědy. Sama o sobě tato katedrála oním ideálem není, protože ten stojí vysoko nad ní směrem označeným odvážně vzpřímenými věžemi. Odtud k lidem promluvil Bůh. Slyšeli jsme jeho slova platná pro Izraelity v zajetí stejně jako pro stavitele tohoto chrámu. Jsou bolestně platná i dnes. Odtud k nám poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby nám ukázal, kdo jsme. Že jsme lidé, jen lidé spěchající ke smrti. Ale také, aby nám zvěstoval, že ideálem člověka je být obrazem Boha. Podobat se Kristu. To je pravda života, celý jeho smysl - jít k tomuto ideálu.

Pokaždé tu někdo mluví. Dnes ten úkol připadl mně. Je mi úzko, protože mluvím před Vševědoucím, a uvědomuji si, že nestojím před vámi, ale před těmi, kdo pro tento ideál, pro pravdu života, byli schopni svůj pozemský život nasadit. Dělat to pro sebe by nedávalo smysl. Život se pokládá za druhé. Ti, na něž tu myslíme, to udělali kvůli nám. Je mi určeno promluvit. Zde jsem, abych konal, co mám konat.

Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nichž přemýšlíme, zemřeli především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme: Žijeme v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a pýše poučujeme celý svět. Říkáme: Náboženské války jsou středověký nesmysl. Očekáváme, že všichni odhodí svého Boha, protože my jsme to udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede – naše kultura se rozpadá a vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní, a mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit, naši politici se vůbec nezajímají o Islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, neboť je sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim, sami bez tváře, odněkud nařizují. Tušíme, že odněkud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, popřípadě životy.

Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen, a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy bank, které se rozkymácely jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme: musíme být silní, abychom uhájili mír, ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli. Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka, neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme. A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem. Hovoříme o míru, chceme ho bránit, ale sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti.

Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoli moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, ozve se jen lživý nářek představitelů elit, a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavit do čela. Nikdo se nezvedne, aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy: Na co si hraješ? Nečárej čerty na zeď!..., až zazní protest: Ten blázen nakonec způsobí válku – umlčte ho! Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřáteli nejsou ani Arabové ani Ukrajinci ani Rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože si nevážíme zákona života, zapomněli jsme, že život je láska a láska je oběť.  Život bez nich nedává smysl. A to je, na co můžeme zahynout. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála, poutáni k sobě pevným řádem, a byli bychom váženi a ctěni jako tvůrci. Jenže my nic nevytváříme, protože za sebe necháváme jedny pracovat a druhé myslet. Podle pokynů shora jen posunujeme dílo těch zdola. Nemáme proč žít. Jsme tu zbyteční. Kdybychom takoví nebyli a byli platnými lidmi, neodvážili by se nás nepřátelé ohrozit, protože bychom byli pevnější, než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho zkáznění a důsledné, věrohodné, hluboce žité křesťanství.

Nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky, a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají: Co vy jste vlastně zač? Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji:

Vyznávám, že jsem běloch, uznávám odlišnost lidských ras, a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí.

Jsem muž, který může zplodit, ale nemůže porodit dítě, a proto trvám na spořádané, trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkci, že žena je slabší a vzácnější než muž, který ji má chránit, milovat a vážit si jí.

Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemoc jen vymlouvají.

Jsem zároveň bohatý i chudý. Svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně než skutečně majetní, nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali rozumně.

Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu i slávu svého národa. Odmítám se rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury.

Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru, a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému Bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a k lidem soucitný.

Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář.

Jsem člověk, jmenuji se Petr Piťha a nejsem nějaké 361106/038 rodné číslo ani 37-22/015 identifikační číslo oprávnění, ani PIN ani VIPN ani jakékoli jiné číslo. Jsem člověk, protože mám svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít. Amen.

 

 

Hlava katolické církve papež František

 

šokoval sněm Vatikánských ortodoxních kardinálů mj. i těmito interními diskusními výroky:

 

Co si myslíte, kdo jsem já, že jsem nějaký zástupce Boha na zemi, nějaký polobůh?

 

Jsem jen obyčejný člověk jako i Vy všichni!

 

Nač jsou Vám obrovské majetky? Nač Vám byla Vatikánská banka?

 

Do Božího království si je i tak neseberete.

 

Zde na zemi ale aspoň pomáhejte chudým tohoto světa najíst a obléknout se.

 

Proč převážně všichni kněží hypnotizují lidi náboženstvím a nepochopitelnými kázáními? Naučme raději lidi žít s Bohem tak, aby nemuseli chodit do kostela jako náměsíční

bez rozmýšlení o tomto světě.

To mi připadá jako když nemocný musí chodit na dialýzu.

 

Věřící nejsou nemocní!

 

Neučte věřící nazpaměť písmo svaté a bibli,

 

naučte je raději opravdově a šťastně žít!

 

Z církve svaté se udělala jakási zvláštní škola a v ní je nenaučíte opravdově žít.

Jménem církve se omluvte, tak jako já, všem nevinným lidem za všechny války světa,

neboť pod všemi byla a je podepsána církev a náboženství!

A to od nespravedlivých náboženských výprav křižáků do Svaté země,

až po dnešní nevýslovné projevy náboženských keců, té nesnášenlivosti.

Jménem církve se také ospravedlňujte všem obětem sexuálního zvěrstva kněží

spáchaných na dětech a ženách.

S celibátem budeme muset něco udělat, protože všem normálním kněžím je jasné,

že tyto ostudné činy jsou důsledkem potlačování přirozených hormonálních a pudových potřeb člověka, tak jak byl stvořen.

 

Sestupte z piedestalu, i my kněží jsme jen lidé,

a i když si hrajeme na bohy a nasazujeme si masku čistých a neposkvrněných hříchem,

příroda si s člověkem, tak jak byl stvořen, udělá vždy své. 

Byli jsme stvořeni i s pohlavními orgány a ty jsou nedílnou součástí našich těl

a jsou řízeny mozkem a hormony.

To,  co Vám říkám, není sebechvála.

Pochopte prosím to, co jsem pochopil i já už dávno.

To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému,

ale člověk si od pradávna vytvářel Bohy na svůj obraz!!!

 

       Jděte ve jménu Božím!

Jsou-li tato slova opravdu z úst římského biskupa Františka,

pak zbývá jen z hlubokosti své duše se za něj modlit!

Já pak jako biskup k tomu dodávám:

Amen!

 

Tip na březen:

 

"Měl jsem dnes ráno doma výpadek proudu a můj PC, notebook, TV,

DVD,  IPad i můj nový hudební systém s prostorovým zvukem - bylo vše vypnuto..
Pak jsem zjistil, že je vybitá i baterie v iPhone.
Na vrchol toho všeho ještě pršelo, takže jsem nemohl jít na procházku, na kolo, nebo běhat.
Otvírač garážových vrat bez elektřiny nefunguje, tak jsem nemohl nikam  ani autem.
Šel jsem do kuchyně uvařit kávu, a pak si vzpomenu, že to bez proudu  také nejde.
Tak jsem si sednul a mluvil několik hodin se svou ženou.


Vypadá jako milý člověk."

 

(zdroj z internetu)

 

"Nikoho nesuď, dokud v jeho mokasínech neujdeš alespoň 10 mil cesty." (siuxové)

Milí čtenáři těchto stránek, kamarádi, přátelé, sestry a bratři!

Lidé v každém čase žili a prožívali události, které se jich bezprostředně dotýkaly dvojím způsobem: objektivně a subjektivně. Například 2. světová válka! Na jedné straně agresor - nepřítel, na straně druhé tzv. spřátelená vojska. To byla objektivní stránka událostí! Adolf Hitler a s ním tehdejší Německo zahájilo válku nesmírného dopadu.

Ale na pozadí tohoto strašného dramatu se odehrávaly věci jiné! Navzdory nepřátelství se najednou setkali lidé, kteří překonali bariéry a zahlédli v druhém člověku člověka!

Moje babička mi vyprávěla, jak si k nim na Štědrý večer přišel německý důstojník koupit slepici! Zdůrazňuji K o u p i t !!! A když viděl okolo stolu 7 dětí a vánoční stromek, plakal. Omlouval se za to, že je vůbec zde! To se stalo na území někdejšího okupovaného Sovětského svazu! A dědeček mi zase říkal, že nejhorší byla tzv. ruská armáda. Jakmile přes jejich vesnici táhli Rusové, všichni utekli do pole a schovali se. A jiní mají zase s Rusy ty nejlepší zkušenosti. Ono holt nic není černé nebo bílé!

Stejně tomu je tak i dnes! Zkuste, prosím, v lidech jiné národnosti, jazyka a náboženství, rozpoznat člověka! Namáhejte se přemýšlet a nepodléhejte tlaku masmédií, která se nám snaží vnutit zase a opět ty "správné" názory!

Když mi všichni okolo tvrdí, že toho a toho je potřeba nejlépe a hned upálit, utopit, zastřelit, oběsit a zlikvidovat, pak mi to silně připomíná minulá léta komunismu!!!

Takže promiňte, ale já si tvořím svůj vlastní názor sám a na základě informací z co možná nejvíce zdrojů!!!

"Kdo má uši k slyšení, slyš !!!"

+Antonín

Anthony de Mello napsal: "Jste manipulovaní tehdy, když přijmete myšlenku, která není vaše, která pochází od někoho jiného, a když se s touto myšlenkou bez úvahy ztotožníte."

 

Bratři a sestry v Kristu Ježíši, modlete se, prosím, nejen za pokoj a mír na celém světě, ale zvláště za to, aby mocní tohoto světa a ti, kteří vládnou, jakož i všichni, kteří mají v rukou moc a zbraně, dostali rozum!

"Nemysli! Když myslíš, nemluv! Když mluvíš, nepiš! Když píšeš, nepodepisuj! Když podepisuješ, tak se nediv!!!"

"Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale
postavičkám z Betléma: 

Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem,
oslům, aby nebyli paličatí a tupí,
ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,
pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jak vypadají,
andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě a
Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí."  

O. Zbigniew Czendlik

Nepřehlédněte!

 Kniha Václava Vacka

"Měl jsem štěstí na lidi"

(Vyšehrad 2014)

Autor je římskokatolickým knězem, v současné době v Letohradu.

  • "Zaskočila tě někdy nějaká zbožná otázka?"

  • "Zaráží mě řada zbožných tvrzení. Jsou příležitostí prověřit si, zda papouškujeme to,

  • co někdo řekl, nebo umíme přemýšlet."

  • "Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje"- to je pomluva! (s.260)

"Sexualitu nám Pán Bůh nedal jen kvůli rozmnožování, a už vůbec ne jako trápení, pastičku. Je to setkání nejbližších - jeden máme být pro druhého. Chudí lidé nemohli manželku vzít na večeři ani koncert. Ale mohli spolu zažít zážitek sexuality. Manželství je nejnáročnějším soužitím, proto jim Bůh dal toto potěšení." (s.182-183)

"My faráři jsme památkáři. Mám moc rád umění, ale žádný kostel neporodí ani jednoho věřícího." (s.88)

"Ježíš se v Jerichu ptal: "Chlapi, jak se tady máte?" "Jo, šlo by to, ale máme tady jednu svini zakrslou. Začal kolaborovat a vybírá pro ty svině římský"- tak se někdy mezi chlapama mluví. "Spočítal kolik nás doma je, šel do chléva a vzal si neomylně nejlepší krávu, která měla mnohem větší cenu než ty daně. Nic jsem nezmoh, měl s sebou vojáky."

A Ježíš řekl: "To je fakt svinský, ale já se pokusím do něj cvrnknout, někdy se to povede..." (s.159)

 

Kniha je stále v prodeji v karmelitánském knihkupectví u Jindřicha v Praze, v evangelickém knihkupectví Kalich v Praze a jistě i na dalších místech. Neváhejte a zakupte!  Přeju dobré počteníčko!